خدمات مالی شرکتی

با توسعه ابزارهای تامین مالی صنعت انرژی به کمک نهادهای مالی و همچنین با شکل دهی پلتفرم‌های بین المللی جهت تامین مالی A&M هم راستا با عرضه اولیه سهام OFS و مدیریت فعالیت‌های مالی آن، اقدام به زمینه سازی برای فعالیت‌های فوق‌الذکر نموده ‌است.

بهینه‌سازی دارایی‌ها و بهبود ارائه خدمات مالی به گروه انرژی دانا از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های شرکت سرمایه گذاری دانا به شمار می‌روند.

علاوه بر این مستحضریم که بازنگری و بروزرسانی سیاست‌های سرمایه‌گذاری در ادوار مختلف، تابع شرایط رونق، ثبات و رکود اقتصادی است. از این رو شرکت سرمایه‌گذاری دانا ضروری دانسته تا این شرایط بازار را به سرعت شناسایی کند و ضمن تحلیل اثرات آن بر استراتژی‌های کلان سرمایه‌گذاری، در صورت نیاز نسبت به اعمال تغییرات در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

در ادامه سرمایه‌گذاری دانا می‌کوشد ضمن تداوم بخشی به دستاوردها، در سال مالی جدید بتواند در جهت خلق مستمر و پایدار ارزش برای صنعت، گام‌های ارزشمندی بردارد. همچنین ارزش‌آفرینی دوجانبه در اقتصاد میهن عزیزمان و نیز سهام‌داران شرکت از جمله ماموریت‌های سرمایه گذاری دانا به حساب می‌آیند. این شرکت سعی دارد به صورت یک نهاد سرمایه‌گذاری خوش‌نام و شناخته شده در صنعت انرژی فعالیت کند تا به مجموعه اهداف کلیدی طراحی شده که در بالا به‌ آن‌ها اشاره کردیم، تحقق بخشد.

مدیریت سرمایه گذاری‌های زنجیره انرژی با تمرکز بر صنایع پایین دستی و انرژی های تجدیدپذیر و خلق مشارکت با فعالان صنعت انرژی و مالی، استراتژی اصلی شرکت داناست. علاوه بر این سرمایه گذاری دانا، تسهیل و توسعه امور مالی و سرمایه گذاری‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود و همچنین گروه انرژی دانا را برعهده دارد.

از آن‌جایی که یکی از اهداف شرکت سرمایه‌گذاری دانا، کسب بیشترین انتفاع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های فعلی و پیشروست، لذا تکشیل کمیته‌ سرمایه‌گذاری متشکل از مدیرعامل و مسئولان واحدهای سرمایه‌گذاری بورسی و غیربورسی نیز از استراتژی‌های دانا محسوب می‌شود.

Stock Investment Portfolio

پورتفولیوی سرمایه گذاری بورسی

در سال مالی 1399 با توجه به برآیند تحولات اقتصادی کشور، توجه سرمایه گذاری دانا به بازار سهام معطوف شده و در این مسیر با تشکیل سبدهای متنوعی از سهام، روند قابل قبولی را برای این بخش از پورتفولیوی گروه رقم زد. در شرایطی که ارزش بازار پورتفولیوی بورسی شرکت در ابتدای سال گذشته 119 میلیارد ریال بود، در نیمه نخست اردیبهشت همان سال مبلغ 9/75 میلیارد ریال نقدینگی جدید به آن تزریق شد؛ به نحوی که ارزش روز پورتفولیوی مذکور، به رقم 460 میلیارد ریال و به بالاترین رقم تاریخی خود طی مرداد سال 1399 رسید.