آگوست 26, 2023

امضای تفاهم‌نامه راهبردی با شهرک علمی اصفهان برای توسعه فناوری و نوآوری

امضای تفاهم‌نامه راهبردی با شهرک علمی اصفهان برای توسعه فناوری و نوآوری     در روزهای پایانی مرداد ماه، در جریان بازدید مدیران ارشد، موافقت‌نامه همکاری […]
آگوست 26, 2023

انتشار اوراق پترو برنا کیش: تجربۀ موفق تأمین مالی 1000 میلیارد ريالی با خدمات تأمین مالی ‌سرمایه‌گذاری دانا کیش

انتشار اوراق پترو برنا کیش: تجربۀ موفق تأمین مالی 1000 میلیارد ريالی با خدمات تأمین مالی ‌سرمایه‌گذاری دانا کیش   عموماً اخذ تسهیلات بانکی (اصطلاحاً بازار […]